Maskinstation

FRØSTRUP MASKINSTATION

Vi tilbyder:

Jordbehandling

Slåning af græs

Såning

Sprøjtning 

Mejetærskning

Skårlægning

Bigballepresning

Rundballepresning

Minibigballepresning

Ballewrapning

Udkørsel af gylle og gødning

Udkørsel af kalk

Kørsel med rendegraver

Kørsel med gummiged

Og meget mere......

Ring og få et tilbud!

Copyright @ All Rights Reserved